Contacteer ons

David Ceuppens
Driesstraat 7
3971 Heppen - Leopoldsburg

GSM: 0476 72 61 01
FAX: 011 72 93 32
info@dc-systems.be

Regenwaterpomp

MAM Rainmaster Favorit 

De Rainmaster Favorit is een speciaal voor regenwatergebruik ontwikkeld bedrijfs- en controlestation.
Dit type wordt gebruikt voor één- of tweegezinswoningen.
 
De BELGAQUA, DVGW en beproefde constructie met meerwaaierige centrifugaalpomp, pompsturing en automatische overschakeling op drinkwater conform EN 1717 / DIN 1989 beperkt de ruimte en installatiekosten.
 
Alle aanvoerleidingen kunnen met snelkoppelingen aangesloten worden. Het concept waarborgt een eenvoudige en bedrijfszekere werking van de installatie. De hoogwaardige componenten waarborgen een verzekerde werking en een lange levensduur van de installatie.
 
Bij het overschrijden van een minimale waterstand in het vergaarbekken, gebeurt de overschakeling op drinkwater door middel van een motorgestuurde meerwegkogelkraan. In tegenstelling tot een zoneventiel waarborgt deze een zekere, mechanische onderbreking van de regenwateraanzuigleiding. De inbouw en het gebruik onder het terugstroomniveau en onder het waterniveau in de regenwatertank is daardoor toegelaten. Daar men met het terugstroomniveau in bijna alle landsdelen rekening dient te houden, is dit bij bijna alle huizen noodzakelijk.

Voordelen 

Drinkwaterbijvulling

  • Bedrijfszeker voor debieten tot 100 l/min
  • Minimaal verbruik (tankinhoud ca. 6 liter)

Centrifugaalpomp

  • Zeer geruisarm door toepassing van meerwaaierige, zelfaanzuigende centrifugaalpomp met ingebouwde rendementsklep
  • Gering stroomverbruik, groot toepassingsgebied.

Pompsturing

  • Geïntegreerde droogloopbeveiliging
  • Automatische werking

Eenvoudige montage

  • Eenvoudig op te hangen door middel van een losse wanbeugel
  • Snelle installatie door snelkoppelingen

Motorgestuurde meerwegkogelkraan

  • Inbouw onder terughevelniveau mogelijk
Cookies en privacy